Misjonsgudstjeneste søndag 26. mai 11.00

Velkommen til misjonsgudstjeneste der vi får besøk fra Taiwan.
To pastorer kommer sammen med misjonær Johan Tidemann Johansen som vil være tolk. De vil tale og fortelle om prosjekt Silkeveien. Silkeveien er navnet på et misjonalt samarbeid Norge-Kina-Taiwan. Et mål for Silkeveien er å bidra til at de gode relasjonene mellom kristne i øst og vest kan fortsette å være til gjensidig velsignelse og inspirasjon. Dagens kollekt går til dette arbeidet.
Det er søndagsskole for de minste. Gudstjenesten vil i sin helhet oversettes til engelsk for de som ønsker dette. This service will have english translation. Bønnesamling fra 10.15.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe.
Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 19. mai 11.00

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Dagens taler er Dagfinn Stærk, og det blir nattverd.
Musikkgledens venner bidrar med sang.
Bønn fra 10.15.
Det er søndagsskole for de minste barna, og etterpå samles alle til kaffe, kjeks, saft og prat i kirkestua.
Velkommen!

 

MØTEPUNKT SØNDAG 12. MAI 11.00

 

 

 

 

 

Velkommen til maiutgaven av Møtepunkt, en gudstjeneste med fokus på lovsang og livsnær forkynnelse.
Dagens taler er Morten Dahle Stærk, og Møtepunktteamet vil som vanlig lede sangen. Det er søndagsskoletilbud for barna.
Kaffeservering og prat fra 11.00. Etter gudstjenesten blir det mulig å kjøpe en enkel lunsj.
Vi tilbyr engelsk oversettelse av gudstjenesten.
This service will have english translation.

FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 5. MAI 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste.
Søndagsskolens TV-TRO-TEAM står for dagens forkynnelse, der temaet er «Fullfør løpet for en seierskrans som ikke visner»! De ledes av Else Marie Breda. Det blir også nattverd.
Etter gudstjenesten arrangerer ungdommene misjonsløp. De skaffer seg sponsorer blant kirkegjengerne, og løper så mange runder de klarer rundt i kirkens nærområde. De kan sponses med et fast beløp, eller et beløp pr. runde. Mens løpet avvikles serveres det kaffe!
Velkommen til gudstjeneste og misjonsløp!

KONFIRMASJON SØNDAG 28. APRIL 11.00.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
Våre 6 flotte konfirmanter vil, sammen med pastor Sigvald Steilbu, ta oss gjennom noe av det de har lært og opplevd i konfirmasjonstiden.
Møtepunktteamet deltar med sang, og det er søndagsskoletilbud til de minste  barna.
Konfirmantene er: Lars Fredrik Breda, Joakim Hermansen, Kristoffer Epenes, Victoria Lie, Brian Kalungi Kasule og Emilie Wibe.
Gudstjenesten vil bli tolket til engelsk for de som trenger det.
This service will have english translation.

Påskefeiring!

Velkommen til påskefeiring i Halden Frikirke!

Palmesøndag  11: Gudstjeneste. Simon Papworth taler.
Sang av Musikkgledens venner.
Søndagsskole. Innsamling av fastebøsser.
Bønn fra 10.15.

Skjærtorsdag 18.00:
Nattverdsamling i kirkestua.
Pastor Steilbu taler.
Sang av Michaël Mizidy.

Langfredag deltar vi på felles gudstjeneste i Immanuelskirken
sammen med flere av byens menigheter.

1.påskedag 9.30: Påskefrokost.
Påmelding til kontoret på tlf 97595872 innen tirsdag 16. april.
Ta med pålegg.
1.påskedag 11.00: Høytidsgudstjeneste for hele familien.
Pastor Steilbu taler. Sang av  Anniken Falch Hillestad. Dåp.
Velkommen til alle påskens samlinger!

Familiemøtepunkt 7. april 11.00

 

 

 

 

Velkommen til et nytt familiemøtepunkt, denne gangen sammen med Haldenkirken. Malin Oseland er dagens taler, og vi får sang av Halden Soul Kids. Vi starter med kaffe og mingling  blant kjente og ukjente, før selve gudstjenesten begynner. Etterpå selges det varme pølser til lunsj, før alle inviteres med på søndagstur til Ertehytta. Ta gjerne med litt kaffe og noe godt å bite i!
Store og små er hjertelig velkommen!

 

Gudstjeneste med nattverd 31. mars 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste siste søndag i mars.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det blir nattverd.
Det er søndagsskole for barn og unge fra 3 år.
Vi tilbyr engelsk oversettelse av  gudstjenesten.
This service will have english translation.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til misjonsmiddag. Det selges hjemmelaget lapskaus til en minsterpris av 50 kr for barn og 100 kr. for voksen. Dette er ett av flere initiativ for å samle inn penger til frikirkens misjonsarbeid, og det er ingen maxpris for middagen! Påmelding kan skje på våre facebook-sider unger arrangementet «Middag for Misjon», eller til tlf. 97595872.
Velkommen!

Gudstjeneste søndag 24. mars 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til søndagens gudstjeneste.
Dagens taler er pastor Sigvald Steilbu.
Søndagsskolen er åpen for barn og ungdom fra 3 år og oppover.
Etter gudstjeneste og søndagsskole samles alle til kaffe, saft og kjeks, og muligheten til å slå av en prat med kjente og ukjente.
Alle er hjertelig velkommen!

Menighetens årsfest søndag 17. mars 17.00

Vi inviterer til menighetens årsfest for hele familien.
Vårt nystartede barnekor, Halden Soul Kids, vil synge offentlig for første gang. De har hatt tre øvelser siden oppstarten i januar, og vi gleder oss til å se og høre dem i aksjon.
Søndagsskolens TV-TRO-TEAM står for dagens forkynnelse under ledelse av Else Marie Breda. Vi får også besøk av misjonær Ingjerd Grimstad Bandak som vil fortelle fra arbeidet i Midt-Østen. Kollekt til Frikirkens misjonsarbeid.
Kvelden avsluttes med kaffe og et fristende kakebord.
Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Sammen om oppdraget