GUDSTJENESTER I VINTERFERIEN!

Søndag 17. februar kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd. Dagfinn Stærk er dagens taler.
Bønn fra 10.15.
Denne søndagen blir det gitt engelsk oversettelse.
This service will have english translation.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Søndag 24. februar kl. 11.00
Gudstjeneste ved pastor Sigvald Steilbu.
Bønn fra 10.15.
Begge disse søndagene har søndagsskolen vinterferie.
Kaffeservering i kirkestua etter begge gudstjenester.
Alle er hjertelig velkommen!

Familiemøtepunkt søndag 3. februar 11.00

 

 

 

 

 

Søndag kl. 11 inviterer vi til årets første Møtepunkt i Frikirken, og denne gangen et FamilieMøtepunkt. Lillian Håkonset fra søndagsskolen har ansvar for andakten, og hun har noe å si til både barn og voksne. Vi ønsker at Møtepunkt skal være et sted der flere generasjoner kan komme sammen til kirken, være med i sang og høre forkynnelse som bidrar inn i familiene og styrker fellesskapet med andre. Møtepunktteamet leder an i sangen. Vi starter med kaffe og litt mingling. Etterpå blir det mulig å spise en enkel lunsj sammen i kirkestua. Alle er hjertelig velkommen!

Bibeldagen 2019

Hans Johan Sagrusten

Søndag inviterer flere av byens menigheter til felles Bibeldag i Salen. Vi gleder oss til å sette fokus på verdens mest solgte bok som gjennom flere tusen år har formet folk og nasjoner, også Norge. Vi får besøk av Bibelkonsulent Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet som har stor innsikt og god formidlingsevne. Han vil blant annet fortelle fra sine bibelreiser til forskjellige land og dele med oss hvilken stor betydning og innflytelse bøkenes bok – Bibelen – har for mennesker. Vi gleder oss også til å høre Halden Soul Children synge under ledelse av sin dirigent Lone B Falch. Dagens kollekt går til å støtte arbeid med bibeloversettelse til flere språk i Etiopia. Åshild Haugen vil sammen med representanter fra flere menigheter, lede oss i lovsang. Søndagsskolen ønsker velkommen barn opp til 13 år. Etterpå står kirkekaffen klar. Hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 20. januar kl. 11.00

Velkommen til gudstjeneste med nattverd søndag 20. januar.
Dagens taler er Sverre Nilsen. Søndagsskolen er åpen for  barn og unge fra 3 år. Barn under 3 år er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten selger konfirmantene nystekte vafler. De skal på tur til Latvia i mars, der de deltar i bl. a matutdeling til fattige. All inntekt av vaffelsalget går til dette arbeidet.
Gudstjenesten oversettes i sin helhet til engelsk.
This service will have english translation.
Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Søndag 13. januar 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det  blir sang av Skjeberg Mannsmusikk.
Søndagsskolen starter opp etter juleferien, og her er både barn og unge velkommen. Barn under 3 år er velkommen i følge med en voksen.
Etter  gudstjenesten selger konfirmantene nystekte vafler til inntekt for diakonalt arbeid de skal være med på under sin tur til Riga, Latvia i mars.

Juletrefest søndag 6. januar 17.00

Søndag kl. 17 følger vi de siste års tradisjon og holder juletrefest sammen med Halden Normisjon, dette året hos Normisjon på Glenne. Det blir julespill ved søndagsskolen og sang av Halden soul children. Selvfølgelig blir det også gang rundt treet, poser til barna og god bevertning. Alle er hjertelig velkommen!

Jul i Frikirken 2018

Julaften kl. 15 inviterer vi til familiegudstjeneste. Pastor Sigvald Steilbu holder andakt, og det blir sang og musikk av Anniken og Vegard Falch Hillestad. Dagens kollekt går til Frikirkens misjonsarbeid i Midtøsten.
1. juledag kl. 12 feirer vi høytidsgudstjeneste. Pastor Steilbu taler, og Inger Marie Brettberg, Haakon Brattberg og Alfred Minge deltar med sang og musikk. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.
Søndag 30. desember 11.00 er det nattverdgudstjeneste med bønn for det nye året. Pastor Steilbu taler.
Velkommen til julefeiring!

Familiegudstjeneste søndag 16. desember 11.00

Søndag inviterer vi til familiegudstjeneste med barn og unge i hovedrollene. Vi får en ny utgave av TV-TRO julespesial, det blir Lucia-tog, og barna fra den yngste søndagsskolegruppa fremfører julespill.
Etterpå er alle velkommen til saft, kjeks og kaffe i kirkestua. Fra kl. 10.15 er det bønnesamling.
This service will have english translation.

Gudstjeneste søndag 9. desember 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag 9. desember kl. 11.00.
Pastor Steilbu er dagens taler. Vi tenner det andre adventslyset, og feirer nattverd sammen. Musikkgledens venner deltar med sang. Søndagsskolen er i julemodus, og forbereder julespill til årets utgave av TV-TRO JULESPESIAL i familiegudstjenesten søndag 16. desember.
Etterpå er alle velkommen til en kaffekopp og prat i kirkestua.
Vi håper å se deg!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Møtepunkt søndag 2. desember 11.00

 

 

 

 

 

 

This service  will have english translation!
Søndag inviterer vi til høstens siste Møtepunkt. Det er første søndag i advent, og Dagfinn Stærk er dagens taler. Vi starter med en varmende kaffekopp og muligheten til å prate litt med folk, før Møtepunktteamet leder an i lovsangen. Møtepunkt er en samling med livsnær forkynnelse og fokus på lovsang, og passer for hele familien. Søndagsskolen tar seg godt av barn fra 3 år og oppover. Etterpå er alle velkommen til en felles søndagstur til Ertehytta.
Ta med grillmat/matpakke. Vi sees!

Sammen om oppdraget