Søndag 22. september 11.00: Menneskeverd-gudstjeneste!

Vi får besøk av generalsekretær i organisasjonen «Menneskeverd», Morten Dahle Stærk som taler. «Menenskeverd» er en tydelig stemme i dagens samfunn, der sortering av mennesker blir en stadig større utfordring. De jobber for livsvern, likeverd og livshjelp. Det  blir mulig å gi en gave til organisasjonens arbeid.
Søndagsskolen står klar til å ta i mot  barn og unge, og etter gudstjenesten er kaffen varm og klar.
Alle er hjertelig velkommen!

Familiemøtepunkt søndag 15. september 11.00

Velkommen til høstens andre Familiemøtepunkt, en gudstjeneste for hele familien!
Vi gleder oss til å se søndagsskolens TV-TRO-TEAM presentere en ny sending!
Møtepunktteamet med band leder i sang.
Vi starter som vanlig med kaffeservering og tid til å prate litt sammen.
Etter gudstjenesten er alle velkommen med på søndagstur til Ormtjernhytta. Ta gjerne med pølser til grilling!
Vi håper på en aldeles strålende søndag, og på å se deg i kirken!

 

Gudstjeneste søndag 8. september 11.00

Helgen 6.-8. september samles vi til menighetsweekend på Ytterbøl Senter. Den avsluttes på søndag formiddag med familiegudstjeneste med nattverd.
Hilde Syversen, menighetsveileder i Frikirken, er med hele helga, og vil tale i søndagens gudstjeneste. Møtepunktteamet er også med hele helga, og leder i sang. Små og store er hjertelig velkommen!

Håpsgudstjeneste søndag 25. august 11.00

Velkommen til Håpsgudstjeneste der vi får besøk fra organisasjonen «Hope for justice». De arbeider mot all form for menneskehandel, vår tids slaveri.
Morten Eikli er dagens taler, og kollekten går til «Hope for justice». Det er søndagsskole for barna, og etter gudstjenesten er alle velkommen til en kaffekopp i kirkestua.

Samlingsfest søndag 18. august 17.00!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til høstens samlingsfest!
Det blir sang av Lone Bjerke Falch, og pastor Sigvald Steilbu holder andakt. Konfirmantene presenteres, og vi vil be for dem og alle barn og unge som starter på et nytt skoleår.
Kvelden avsluttes med servering av kaker og kaffe.

SOMMERENS FELLESGUDSTJENESTER!

JUNI
Søndag 23. kl.11.00:      Gudstjeneste i Frikirken.
Torbjørn Arnesen taler. Nattverd. Sang av Michaël Mizidy.
Søndag 30. kl.11.00:      Gudstjeneste i Metodistkirken.
Atle Eidem taler.

JULI
Søndag 7. kl. 11.00:       Gudstjeneste i Betel.
Sigvald Steilbu taler.
Søndag 14. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken                                       Gunnar Bradley fra  Metodistkirken taler.
Søndag 21. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Metodistkirken.
Svein Langbråthen fra Baptistkirken Tabernaklet taler. Nattverd.
Søndag 27. kl.11.00:      Gudstjeneste i Betel.
Dagfinn Stærk taler.

AUGUST
Søndag 4.kl. 11.00:        Gudstjeneste i Frikirken.
Albert Gjøstøl fra Metodistkirken taler.
Søndag 11. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken
Tabernaklet. Charles Hansen taler.

VELKOMMEN!

 

 

Pinsedagsgudstjeneste søndag 9. juni 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

1.pinsedag ønsker vi velkommen til høytidsgudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og dagens kollekt går til Frikirkens misjonsarbeid. Bønn fra 10.15.
Etter gudstjenestene er alle velkommen til en kaffekopp i kirkestua.
Gudstjenesten vil oversettes til engelsk for den som har behov for det. This service will have english translation.

Misjonsgudstjeneste søndag 26. mai 11.00

Velkommen til misjonsgudstjeneste der vi får besøk fra Taiwan.
To pastorer kommer sammen med misjonær Johan Tidemann Johansen som vil være tolk. De vil tale og fortelle om prosjekt Silkeveien. Silkeveien er navnet på et misjonalt samarbeid Norge-Kina-Taiwan. Et mål for Silkeveien er å bidra til at de gode relasjonene mellom kristne i øst og vest kan fortsette å være til gjensidig velsignelse og inspirasjon. Dagens kollekt går til dette arbeidet.
Det er søndagsskole for de minste. Gudstjenesten vil i sin helhet oversettes til engelsk for de som ønsker dette. This service will have english translation. Bønnesamling fra 10.15.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe.
Alle er hjertelig velkommen!

Sammen om oppdraget