FAMILIEGUDSTJENESTE 1. MAI

Søndag 1. mai kl. 11 inviterer vi til familiegudstjeneste
med nattverd.
Søndagsskolen presenterer sin TV-TRO-sending under ledelse av Else Marie Breda.
Det blir sang av ungdomsbandet Disciples, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

Ungdomsbandet "Disciples"
Ungdomsbandet «Disciples»