Kristi Himmelfartsdag 18.00

Kristi Himmelfartsdag 18.00 går frikirkene i Østfold sammen
om felles gudstjeneste. Jens Petter Jørgensen taler,
og Roy Khantatat deltar med sang.
Servering av kaffe fra 17.00.

Jens Petter Jørgensen taler i Sarpsborg frikirke
Kristi Himmelfarstdag.