SOMMERENS FLLESGUDSTJENESTER

Søndag 18. juni kl.12.00: Gudstjeneste i Metodistkirken.
Hilde Tveter taler. Nattverd.

Søndag 25. juni 11.00: Gudstjeneste på Torget.

Søndag 2. juli 11.00: Gudstjeneste i Frikirken.
Atle Eidem taler.

Søndag 9. juli 11.00: Gudstjeneste i Betel.
Simon Papworth taler.

Søndag 16. juli 11.00: Gudstjeneste i Tabernaklet.
Bjørn Olsen taler.

Søndag 23. juli 11.00: Gudstjeneste i Betel.
Roy Johansen taler og synger.

Søndag 30.juli 11.00: Gudstjeneste i Frikirken.
Svein Langbråten taler. Nattverd.

Søndag 6. august 11.00: Gudstjeneste i Tabernaklet.
Jacob Breda Antonsen taler.
Sang av familien Ozolini fra Latvia.

Søndag 13. august 11.00: Gudstjeneste i Metodistkirken.
Bjørnar Adolfsen taler.