GUDSTJENESTE SØNDAG 20. AUGUST 11.00

Søndag 20. august inviterer vi til gudstjeneste.
Dagfinn Stærk er dagens taler.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.
Søndagsskolen er ikke kommet igang,
men både små og store er velkommen!