SAMLINGSFEST 27. AUGUST 17.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Søndag ettermiddag er vi klare for semesterets samlingsfest.
Pastor Steilbu holder dagens
andakt, og det blir sang og musikk av Anniken og Vegard Falch
Hillestad.
Det nye konfirmantkullet skal
behørig presenteres, og vi skal få takke av en av medlemmene i
eldsterådet, Kari-Lisbeth Kjus, som trer ut av aktiv tjeneste.
Kaker og kaffe er en naturlig del av kvelden, og små og store er hjertelig velkommen.