GUDSTJENESTE SØNDAG 17. SEPTEMBER 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag kl 11.00.
Dagens taler er Unni Westli, menighetsveileder
i Frikirken.
Vi skal også feire nattverd sammen.
Det er søndagsskole for alle barn fra 3 år.
Yngre  barn er også velkommen i følge med en voksen. Etter gudstjenesten er alle velkommen til å stanse igjen for en kopp kaffe og prat i kirkestua.
Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.