Gudstjeneste søndag 1.oktober 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Vi inviterer til gudstjeneste med nattverd søndag 11.00.
Pastor Steilbu er dagens taler,
og det blir nattverd.
Søndagsskolen har høstferie.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.