GUDSTJENESTE 8.OKTOBER

Velkommen til gudstjeneste søndag 8. oktober kl. 11.00.
Simon Papworth taler, og det blir sang av Musikkgledens venner.
Søndagsskolen har høstferie.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.