Gudstjeneste søndag kl. 11.00

Hjertelig velkommen på søndagens gudstjeneste!
Sigvald L. Steilbu taler. Det blir sang av Musikkgledens venner og søndagsskolen tar imot barna. Etterpå blir det kirkekaffe.