Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 11.00

Til søndag er det en stor dag, spesielt for våre konfirmanter Sunniva Nilsen og Emil A. Ohlgren og deres familier.  La oss fylle kirken denne dagen og på den måten stå sammen med konfirmantene våre.
Møtepunktteamet leder fellessangen og synger noen sanger for oss.
Pastor Sigvald L. Steilbu taler og søndagsskolen tar imot barna.
Hjertelig velkommen!