Høytidsgudstjeneste 20. mai kl. 11.00

Pinsedag feirer vi den Hellige Ånds komme til alle folk.
En meget viktig dag i kirkens historie vel verdt en gudstjeneste.
Det blir nattverd, tale ved pastor Sigvald L. Steilbu, innsettelse av nye diakoner.
Søndagsskolen har fri, men det blir tilbud om barnepass.
Kirkekaffe.