SAMLINGSFEST 19.AUGUST 17.00

Søndag 19.august samles vi igjen i vår egen kirke  etter en god sommer i fellesskap med flere av byens menigheter.
Det blir sang av Lone Bjerke Falch, og pastor Steilbu holder andakt.
Presentasjon og forbønn for våre nye konfirmanter.
Kaker, saft og kaffe står på menyen, og små og store er hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens samlingsfest.