Gudstjeneste søndag 23. september 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 23. september inviterer vi til gudstjeneste med nattverd.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det blir nattverd.
Søndagsskolens 2 grupper tar imot barn og ungdom fra 3 år.
Barn under 3 år er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe, saft og kjeks i vår kirkestue, Klokken 10.15 er det bønnesamling, og alle er hjertelig velkommen!
Gudstjenesten tolkes i sin helhet til engelsk.