Gudstjeneste Allehelgensdag, søndag 4. november 11.00

THIS SERVICE WILL HAVE ENGLISH TRANSLATION!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Pastor Sigvald Steilbu taler, og søndagsskolen tar godt i mot alle barn fra tre år og oppover. Barn under tre år er velkommen i følge med en voksen. Ungdommene har eget søndagsstilbud under deler av gudstjenesten.
Fra klokken 10.15 er det bønnesamling der alle er velkommen til å delta, eller bare sitte ned å hvile.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua, og muligheten er god til å slå av en prat med kjente eller ukjente.

Sammen om oppdraget