Bibeldagen 2019

Hans Johan Sagrusten

Søndag inviterer flere av byens menigheter til felles Bibeldag i Salen. Vi gleder oss til å sette fokus på verdens mest solgte bok som gjennom flere tusen år har formet folk og nasjoner, også Norge. Vi får besøk av Bibelkonsulent Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet som har stor innsikt og god formidlingsevne. Han vil blant annet fortelle fra sine bibelreiser til forskjellige land og dele med oss hvilken stor betydning og innflytelse bøkenes bok – Bibelen – har for mennesker. Vi gleder oss også til å høre Halden Soul Children synge under ledelse av sin dirigent Lone B Falch. Dagens kollekt går til å støtte arbeid med bibeloversettelse til flere språk i Etiopia. Åshild Haugen vil sammen med representanter fra flere menigheter, lede oss i lovsang. Søndagsskolen ønsker velkommen barn opp til 13 år. Etterpå står kirkekaffen klar. Hjertelig velkommen!