GUDSTJENESTER I VINTERFERIEN!

Søndag 17. februar kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd. Dagfinn Stærk er dagens taler.
Bønn fra 10.15.
Denne søndagen blir det gitt engelsk oversettelse.
This service will have english translation.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Søndag 24. februar kl. 11.00
Gudstjeneste ved pastor Sigvald Steilbu.
Bønn fra 10.15.
Begge disse søndagene har søndagsskolen vinterferie.
Kaffeservering i kirkestua etter begge gudstjenester.
Alle er hjertelig velkommen!