Møtepunkt søndag 10. mars 11.00

Velkommen til et nytt Møtepunkt.
Her blir det kaffeservering, sosialt, sang og forkynnelse.
Simon Paworth står for forkynnelsen denne søndagen, og Møtepunktteamet leder i lovsangen. Det er søndagsskoletilbud til barna, slik  at hele familien kan komme sammen og få en fin dag i kirken. Vi avslutter med felles lunsj. Etterpå er alle velkommen til aktivitetsdag, FamilieKRIK, i Ekserserhuset i festningen.
Vi sees!