MØTEPUNKT SØNDAG 12. MAI 11.00

 

 

 

 

 

Velkommen til maiutgaven av Møtepunkt, en gudstjeneste med fokus på lovsang og livsnær forkynnelse.
Dagens taler er Morten Dahle Stærk, og Møtepunktteamet vil som vanlig lede sangen. Det er søndagsskoletilbud for barna.
Kaffeservering og prat fra 11.00. Etter gudstjenesten blir det mulig å kjøpe en enkel lunsj.
Vi tilbyr engelsk oversettelse av gudstjenesten.
This service will have english translation.