Gudstjeneste søndag 19. mai 11.00

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Dagens taler er Dagfinn Stærk, og det blir nattverd.
Musikkgledens venner bidrar med sang.
Bønn fra 10.15.
Det er søndagsskole for de minste barna, og etterpå samles alle til kaffe, kjeks, saft og prat i kirkestua.
Velkommen!