Samlingsfest søndag 18. august 17.00!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til høstens samlingsfest!
Det blir sang av Lone Bjerke Falch, og pastor Sigvald Steilbu holder andakt. Konfirmantene presenteres, og vi vil be for dem og alle barn og unge som starter på et nytt skoleår.
Kvelden avsluttes med servering av kaker og kaffe.