Gudstjeneste søndag 8. september 11.00

Helgen 6.-8. september samles vi til menighetsweekend på Ytterbøl Senter. Den avsluttes på søndag formiddag med familiegudstjeneste med nattverd.
Hilde Syversen, menighetsveileder i Frikirken, er med hele helga, og vil tale i søndagens gudstjeneste. Møtepunktteamet er også med hele helga, og leder i sang. Små og store er hjertelig velkommen!