Gudstjeneste søndag 13. oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste med misjonærbesøk. Rahael og Timur Akhadov Thorsen skal ut som misjonærer for Wycliffe Norge. De skal jobbe med språk og bibeloversettelse i Thailand og Myanmar. Timur holder dagens preken, og det blir nattverd.
Søndagsskolen tar imot barn og unge fra 3 år og oppover.
Åpen bønnesamling fra 10.15.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en varmende kopp kaffe og en prat i kirkestua.
Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.