Gudstjeneste Allehelgensdag 11.00

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag.
Pastor Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn og unge fra 3 år. Etter gudstjenesten er alle velkommen til en kaffekopp og hyggelig prat i kirkestua.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Sammen om oppdraget