Gudstjeneste søndag 10. november 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn fra 3 år og oppover. Yngre barn er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten samles små og store til saft og kjeks, kaffe og en hyggelig prat i kirkestua. Velkommen i Frikirken!