2. søndag i advent 11.00: Gudstjeneste med dåp

Velkommen til gudstjeneste 2. søndag i advent.
Sverre Nilsen er dagens taler, og  vi skal få bære et nytt barn til dåpen. Bønnesamling fra kl. 10.15.
Under talen blir det søndagsskole for barna, der de skal forberede neste ukes julespill.
Etter gudstjenesten inviterer dåpsfamilien hele menigheten på kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!