JULEN I HALDEN FRIKIRKE!

Velkommen til julens samlinger i kirken!
Søndag 22. kl. 17.00: Vi synger julen inn. Flere sang og musikkinnslag.
Julaften kl. 15.00: Familiegudstjeneste ved pastor Steilbu.
Sang av Anniken Falch Hillestad.
Kollekt til Kirken Nødhjelp.
1.juledag kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste ved pastor Steilbu.
Kollekt til Frikirkens misjonsarbeid.
Søndag 29.12 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.
Dagfinn Stærk taler.
Søndag 5. januar kl. 17.00: Juletrefest for hele familien.
Sang av  Halden Soul Kids.
VELKOMMEN!