Familiemøtepunkt med dåp 9. februar 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til familiemøtepunkt, en storsamling for hele familien!
Denne søndagen skal vi få glede oss over å være med å bære et nytt  barn til dåpen. Det blir sang og andakt, og etter gudstjenesten serveres det kaffe til konfirmantenes nystekte vafler. De selges til inntekt  for Teen Challenge og tur til London i mars.
Alle er hjertelig velkommen!

Sammen om oppdraget