påskegudstjenester 2020

Vi vil sende gudstjenester palmesøndag, langfredag og 1.påskedag på TV-Østfold sin youtube-kanal via vår facebookside; facebook.com/haldenfrikirke. Talere er Dagfinn Stærk og pastor Sigvald Steilbu. Sang og musikk ved Michaël Mizidy og Henrik Falch. Velkommen til å være sammen uten å være på samme sted!
God hjemmepåske!