SAMLINGSFEST SØNDAG 23. AUGUST 17.00

Vi starter semesteret med Samlingsfest. Da vil 10 – åringene få sin Bibel fra søndagsskolen. Sigvald Steilbu taler og ungdomsbandet spiller.
Pga. av Coronaviruset blir det ikke bevertning. For å kunne holde riktig avstand på minimum en meter, begrenser plassen seg til rundt 80 personer, noe som betyr at vi tar påmelding til denne samlingen. Minst like mye som før gjelder rådene om å holde avstand, god hånd hygiene, ikke hilse, og å holde seg hjemme om en ikke er frisk. For de som kommer fra samme husstand gjelder ikke kravet om avstand og berøring.
Så må vi hele tiden være forberedt på at ting kan endre seg.
Påmelding til: sigvald.steilbu@frikirken.no,918377237
Hjertelig velkommen!