Gudstjenste søndag 13. september 11.00

Velkommen til gudstjeneste. Simon Papworth taler og det blir nattverd.
Søndagsskolen tar i mot barna, alt innenfor rådende smittevernstiltak.