VI ÅPNER TIL PINSE!

Etter nye retningslinjer for offentlige arrangement fra og med 10. mai, velger vi nå å åpne for fysiske gudstjenester igjen med inntil 30 deltakere. Søndag 23. mai, som er 1.pinsedag, er det Dagfinn Stærk som taler.
Det vil deretter bli ytterligere en gudstjeneste i mai og to i juni . 30. mai taler Bjørn Olsen, og 13. og 20. juni taler henholdsvis Sverre Nilsen og Simon Papworth.
Søndag 6. juni vil vi overføre en digital gudstjeneste fra årets synodemøte, frikirkens kirkemøte.