Søndagsskolen

Hva

Søndagsskolen har to barnegrupper som samles under menighetens gudstjeneste.  Mottoet er «Jesus til barna», og det er virkelig søndagsskolens store oppgave: Å videreformidle fortellingen om Jesus Kristus til stadig nye generasjoner slik at det ikke bare blir fortellinger og historier, men blir relevant for vanlige barn som lever vanlige liv.

For hvem

Den yngste gruppen: Undervisningen er rettet mot barn fra 3 år til 4. klasse. Barn under 3 år er hjertelig velkommen i følge med en voksen.
Den eldste gruppen: Fra 5. klasse og oppover.

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Hvor og når

Under de fleste gudstjenester. Etter en introduksjon et lite stykke ut i gudstjenesten, går barna ut til søndagsskolen.

Annen info

Søndagsskolen er åpen for alle i målgruppen, og det koster ingenting å være med. Vi oppfordrer samtidig de som kommer fast, til å betale en medlemskontingent på 50 kroner i året. Kontingenten skal betales til konto 1030 07 87083 innen 31. desember.

Kontaktperson

Sigvald Steilbu, 918 37 727 Mail: sigvald.steilbu@frikirken.no

Sammen om oppdraget