Yngres

Hva

Yngres ønsker å være et lavterskeltilbud til menighetens barn, et sted det skal være enkelt og attraktivt å be med seg klassekamerater. Å bygge vennskap er en viktig del av menighetens barnearbeid, siden vi ser at det er viktig for barna å få venner i kirken.

Samlingene starter med sang og andakt før barna deles inn i forskjellige aktivitetsgrupper. Barna får servert vanlig kveldsmat hver gang av en entusiastisk kjøkkengjeng. I tillegg er det utlodning. Ta med 10 kroner!

Yngres bidrar ofte praktisk med gjenstander for salg ved den årlige julemessen, og har også laget ting for utlodning til et veldedig prosjekt på våren.

For hvem

Barn fra 5 til 12 år.

Hvor og når

På grunn av utfordringer på lederfronten, la Yngres våren 2019 ned. Vi håper dette vil vise seg å være en midlertidig pause, og at Yngres gjenoppstår i en eller annen form på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner

Elise Lie Pettersen, 959 24 555, elisel@halden.net

Sammen om oppdraget