Misjonsvennene

Hva

Fram til 2017 var dette er en kvinneforening som samlet seg til hyggesamvær med god bevertning, sang, andakt, samtale og bønn for menigheten og våre misjonærer. Det er også loddsalg og kollekt der det aller meste av inntektene gikk til Frikirkens misjonsarbeid. Hovedfokuset var misjon, og hele året ble det jobbet med håndarbeid som ble solgt ogloddet ut på den årlige julemessen.

Tre bilder av misjonsvennene. Foto.
Hvor og når

Etter 40 års innsats, for mange av dem en lang og tro, sammenhengende tjeneste, la Misjonsvennene ned sitt møtested i desember 2017.

Kontaktperson

Berit J. Pettersen, 995 17 782, berit.pettersen@online.no

Sammen om oppdraget