Misjonsvennene

Hva

Dette er en kvinneforening som samles til hyggesamvær med god bevertning, sang, andakt, samtale og bønn for menigheten og våre misjonærer. Det er også loddsalg og kollekt der det aller meste av inntektene går til Frikirkens misjonsarbeid. Hovedfokuset er misjon, og hele året jobbes det med håndarbeid som selges og loddes ut på den årlige julemessen.

Tre bilder av misjonsvennene. Foto.
Hvor og når

Etter 40 års innsats, for mange av dem en lang og tro, sammenhengende tjeneste, la Misjonsvennene ned sitt møtested i desember 2017.

Kontaktperson

Berit J. Pettersen, 995 17 782, berit.pettersen@online.no

Sammen om oppdraget