Musikkgledens venner

Musikkgledens venner. Foto.
Hva

Dette er et kor som synger evangeliske sanger etter den gode, gamle «musikklagstilen» og akkompagneres av sitt eget band. De opptrer på gudstjenester i Frikirken og andre sammenhenger de blir invitert til. Fellesskapet er veldig godt, og på hver øvelse er det god tid til kaffe og hyggelig prat, og samling om andakt og bønn.
Våren 2019 la Musikkgledens venner ned sin ordinære virksomhet, men vil delta sporadisk med sin sang, f. eks ved «Vi synger julen inn» 22. desember 2019.

Kontaktperson

Karl Fredrik Dahl, 907 54 102, kfdahl@gmail.com

Sammen om oppdraget