Konfirmasjon

Hva

Forside av boken som brukes i konfirmasjonsundervisning. Foto av to ungdommer.
Bok som brukes i konfirmasjonsundervisning.

Konfirmantopplegget strekker seg over et skoleår med undervisning hver fjortende dag og konfirmasjonsgudstjeneste siste søndag i april. Vi har et godt og nært samarbeid med de andre frikirkemenighetene i Østfold, med felles konfirmantleir på høsten og et par møtepunkter til.

Du er velkommen som konfirmant i Frikirken selv om du ikke er medlem hos oss. Du trenger heller ikke å være døpt.

Som så mye annet dette året er også konfirmasjon utsatt. Selve konfirmasjonsdagen blir 6.september 2020.

Konfirmantene er:
Inger Marie Brattberg, Mathea Svarstad Falch, Dan Samuel Rygh og Philip Wibe

Kontaktperson

Sigvald L. Steilbu, 918 37 727, sigvald.steilbu@frikirken.no

Sammen om oppdraget