Alle innlegg av haldenfrikirke

GUDSTJENESTE MED DÅP 29.MAI KL. 11.00

Søndag 29. mai er en høytidsdag i menigheten.
Vi gleder oss over å få bære et nytt barn til dåpen.
Pastor Steilbu forretter og taler, og det er
søndagsskole for barna.
Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

GUDSTJENESTE 22. MAI

Søndag 22. mai kl. 11.00 inviterer vi til gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det blir
sang av Musikkgledens venner.
Tweens og ungdommen er på leir,
men det er søndagsskole for de minste.
Etter gudstjenesten er alle velkommen
til kirkekaffe.

Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Den yngste gruppen
Den yngste gruppen

1.PINSEDAGSGUDSTJENESTE

1.pinsedag inviterer vi til gudstjeneste kl. 11.00.
Pastor Steilbu taler, og det er søndagsskole
for barna.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en
kopp kaffe og prat i kirkestua.

Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

SØNDAG 8. MAI

Velkommen til gudstjeneste søndag 8. mai kl. 11.00.
Dagfinn Stærk taler, og søndagsskolen er som vanlig
åpen for barna.
Etterpå er alle velkommen til kirkekaffe.

Dagfinn Stærk taler i gudstjenesten 8. mai.

Kristi Himmelfartsdag 18.00

Kristi Himmelfartsdag 18.00 går frikirkene i Østfold sammen
om felles gudstjeneste. Jens Petter Jørgensen taler,
og Roy Khantatat deltar med sang.
Servering av kaffe fra 17.00.

Jens Petter Jørgensen taler i Sarpsborg frikirke
Kristi Himmelfarstdag.

FAMILIEGUDSTJENESTE 1. MAI

Søndag 1. mai kl. 11 inviterer vi til familiegudstjeneste
med nattverd.
Søndagsskolen presenterer sin TV-TRO-sending under ledelse av Else Marie Breda.
Det blir sang av ungdomsbandet Disciples, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

Ungdomsbandet "Disciples"
Ungdomsbandet «Disciples»

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Silhuetter av folk som hopper og spretter. Illustrasjon.Søndag 17. og søndag 24. april kl. 11.00 er det fest i Frikirken. Årets konfirmantkull har kommet til
høydepunktet, selve
konfirmasjonsdagen.
14 ungdommer
fordeles på to gudstjenester.
Første gruppe 17. april er:
Haakon Brattberg, Bjørn-Nicklas Myrvang,
Marius Philstrøm Karlsen, Hans Ivar Ølberg, Sigurd Lillebø,
Ingrid Øraas og Patrick Cuic.

Søndag 24. april har turen kommet til:
Johanne Breda Antonsen, Jonathan Breda,
Thea-Sofie Labori Espenes, Christiane Lie,
Anna Grude Kristiansen, Nora Drøivoldsmo og Tobias Bragvin.
Vi gleder oss!

MØTEPUNKT SØNDAG 3. APRIL 2016

Søndag 3. april kl. 11 inviterer vi til et nytt Møtepunkt. En gudstjeneste med fokus på lovsang og tilbedelse. Lone Bjerke Falch med sangere og musikere leder i lovsangen, og pastor Steilbu taler.
Det er søndagsskoletilbud for alle barn under ungdomsskolealder. Gudstjenesten gir også rom for det sosiale felleskapet, og starter med kaffe og prat. Etter gudstjenesten er kafeen åpen, og det blir salg av varme pølser. Alle er hjertelig velkommen!Lone Bjerke Falch. Foto.Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.