Alle innlegg av haldenfrikirke

Takkefest for tidligere pastor sigvald steilbu!

Søndag 29.august 17.00 arrangerer vi avskjeds- og takkefest for vår tidligere pastor, Sigvald Steilbu. Sigvald vil selv tale, og det blir sang av Lone Bjerke Falch. Vi avslutter med servering av kaffe og kaker.
Kom frisk, hold fortsatt avstand, og la deg registrere med navn og telefonnummer ved inngangen.
Hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene!

Søndag 22. august 11.00 ønsker vi velkommen til gudstjeneste. Pastor Kjersti Gulli Petersen taler, og årets konfirmantkull blir presentert. Søndagsskolen starter opp igjen etter ferien.
Alle 10-åringene som nå flytter til gruppa for de eldste søndagsskolebarna, vil få utdelt hver sin Bibel.
Frammøte registreres med navn og telefonnummer.
Kom frisk og hold fortsatt avstand!

gudstjeneste med misjonærinnvielse!

Søndag 15. august 11.00 blir en stor dag for vår menighet. Vi skal få innvie og være sendemenighet for et ungt par som skal ut i misjonens tjeneste!
Terje Bjørkås og Ingjerd Bandak fra Frikirkens misjonsavdeling deltar i gudstjenesten, samt daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Breivik.
Sang og musikk av Live Kristine Steilbu og Alfred Minge.

Vi lever fortsatt under visse restriksjoner når det gjelder antall som kan samles inne, og registrerer navn og telefon på alle som kommer, så langt det er plass.

VELKOMMEN!

terje-b-1x1

Terje Bjørkås taler i gudstjenesten 15. august.

MENIGHETEN FÅR NY PASTOR!

Det er med stor glede vi nå kan presentere menighetens nye pastor, Kjersti Gulli Petersen!
Hun er ansatt fra 1.august, og fram til nyttår vil det innebære 50% stilling. Dette første semesteret vil hun være i Halden i partallsuker.
Hun vil delta på gudstjenestene 15. august med misjonærinnvielse, og 22. august med presentasjon av årets nye og store konfirmantkull, på hele 12 konfirmanter.
Vi gleder oss til oppstart og videre arbeid og fellesskap framover!

xxxxxfrikyrkjepåske_8461.jpg (980×551)
Pastor Kjersti Gulli Petersen

GUDSTJENESTE SØNDAG 20. JUNI 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag 20. juni 11.00.
Dagens taler er Simon Papworth.
Vi praktiserer fortsatt påmelding og at kirkevertene tilviser deg en fast plass. Påmelding til halden@frikirken.no
eller telefon 97 59 58 72.
Søndagsskolen har tatt sommerferie!

GUDSTJENESTE SØNDAG 13.JUNI 11.00

Velkommen til gudstjeneste i kirken igjen søndag 13. juni.
Sverre Nilsen er dagens taler.
Det er fortsatt påmelding, og du må vises til din plass av kirkevertene.
Påmelding kan gjøres til e-post: halden@frikirken. no
eller telefon 97 59 58 72.
Søndagsskolen har egen samling ute.

VI ÅPNER TIL PINSE!

Etter nye retningslinjer for offentlige arrangement fra og med 10. mai, velger vi nå å åpne for fysiske gudstjenester igjen med inntil 30 deltakere. Søndag 23. mai, som er 1.pinsedag, er det Dagfinn Stærk som taler.
Det vil deretter bli ytterligere en gudstjeneste i mai og to i juni . 30. mai taler Bjørn Olsen, og 13. og 20. juni taler henholdsvis Sverre Nilsen og Simon Papworth.
Søndag 6. juni vil vi overføre en digital gudstjeneste fra årets synodemøte, frikirkens kirkemøte.

Påskegudstjenester

Kjære alle sammen!

Heller ikke påsken 2021 blir en kirkepåske. Vi kan ikke samles som før til nattverd, påskefrokost og stor feiring av Jesu oppstandelse første påskedag. Heldigvis er ikke Gud avhengig av de store forsamlingene for å komme oss i møte. Hvor vi enn er kan vi få ta del i Jesu død for oss, og Hans oppstandelse til evig liv.

For å hjelpe oss på veien, har to av våre trofaste medlemmer delt noen tanker rundt påskens tre store dager.

Skjærtorsdag (av Else Marie Breda)
Langfredag (av Dagfinn Stærk)
1. påskedag (av Dagfinn Stærk)

God påske til dere alle!