Jubileumsgave

Hva gir man til en som har det meste? Eller til den som har alt?

En jubileumsgave til Halden Frikirke kan være et fint alternativ. Mange velger å oppfordre sine gjester til å gi gaven til et ideelt formål. Det blir dobbel glede når man kan feire begivenheten og samtidig få lov til å bidra til arbeidet som gjøres i vår menighet.

Dersom jubilanten ønsker det, kan han/hun be giverne øremerke gaven til en spesifikk del av menighetens virksomhet. Etter den store dagen vil vi sende jubilanten et gratulasjonsbrev fra Halden Frikirke med oversikt over alle som har gitt gaver i forbindelse med jubileet. Brevet inkluderer det totale beløpet fra alle giverne til sammen, men ikke hvert enkelt gavebeløp.

Det er viktig at giverne bes om å merke innbetalingen med følgende:
• navn på jubilanten
• type jubileum (f.eks. 50-årsdag)
• dato for anledningen
• om gaven er øremerket, og i så fall til hva
• navn på giver

Benytt kontonummer 1030 05 00574.

Ved spørsmål, ta kontakt med Halden Frikirke på telefon 69182379 eller send en e-post til halden@frikirken.no.

Vi takker for din gave!

Sammen om oppdraget