Søndagsskolen

Hva

Søndagsskolen har to barnegrupper som samles under menighetens gudstjeneste.  Mottoet er «Jesus til barna», og det er virkelig søndagsskolens store oppgave: Å videreformidle fortellingen om Jesus Kristus til stadig nye generasjoner slik at det ikke bare blir fortellinger og historier, men blir relevant for vanlige barn som lever vanlige liv.

For hvem

Den yngste gruppen: Undervisningen er rettet mot barn fra 3 år til 4. klasse. Barn under 3 år er hjertelig velkommen i følge med en voksen. (*OBS! Under covid-19-pandemien ber vi om at barn under skolealder følges av en voksen.)
Den eldste gruppen: Fra 5. klasse og oppover.

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Hvor og når

Under de fleste gudstjenester. Etter en introduksjon et lite stykke ut i gudstjenesten, går barna ut til søndagsskolen.
Våren 2024: 14. og 28. januar, 4. februar, 3. og 17. mars, 14., 21. og 28. april, 12. og 26. mai. I tillegg er det juletrefest 7.januar, og familiegudstjeneste 11.februar, 7. april og 5. mai.  På Årsfesten 10. mars 17.00 blir det TV-TRO ved de største barna, og  ellers opplegg for hele familien.

Annen info

Søndagsskolen er åpen for alle i målgruppen, og det koster ingenting å være med. Vi oppfordrer samtidig de som kommer fast, til å betale en medlemskontingent på 50 kroner i året. Kontingenten skal betales til konto 1030 07 87083 innen 31. desember.

Smittevern

Smittevernveilederen til søndagsskolen kan lastes ned her.

Kontaktperson

Per Øyvind Fange, 481 93 233, Mail: per.fange@gmail.com

Sammen om oppdraget