Om menigheten i dag

Halden Frikirke er en del av et landsomfattende kirkesamfunn. Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge er i stadig vekst og har nå 80 menigheter med totalt 21 000 medlemmer. Misjon drives i flere land, og her hjemme satses det på å danne stadig nye menigheter. Halden Frikirke ble dannet i 1877, og er en av de eldste Frikirke-menigheter.

Halden Frikirke har ca. 300 medlemmer. Av disse er 30–40 barn under 15 år. Menighetens møter og aktiviteter er åpne for alle interesserte.

Vi legger vekt på å forene barn, unge, voksne og eldre til et kristent fellesskap med omsorg for hverandre. Tre ganger i halvåret er det familiegudstjeneste hvor både store og små deltar.

Halden Frikirke eier Ytterbøl senter for menighet og misjon.

Klikk her for å lære mer om kirkestrukturen i Den Evangeliske Lutherske Frikirken, og Halden Frikirken.

Sammen om oppdraget