Hvordan kan jeg bidra?

Halden Frikirke har et aktivt arbeid for de fleste aldersgrupper, helt fra søndagsskolen for de minste til formiddagstreffet for de godt voksne. Uten frivillig innsats fra menighetens folk, hadde ikke det vært mulig. Til sammen er det rundt 70 frivillige som stiller til mange ulike oppgaver.

Har du lyst til å bidra? Mulighetene er mange, enten du liker å stå foran og lede eller bidra mer i bakgrunnen. Hvis du ønsker en tjeneste knyttet til en av aktivitetene på sidene Barn og Unge eller Aktiviteter, kan du ta kontakt med vedkommende kontaktperson eller med pastor. Hvis du heller kan tenke deg en tjeneste knyttet til noe på listen nedenfor, eller har andre ideer om hva du kan bidra med, kan du ta kontakt med pastor.

  • Kirkevert
  • Diakon
  • Renhold
  • Forbønnstjeneste
  • Musikk
  • Kirkekaffe
  • Bildeteknikk/projektor
  • Lydteknikk
  • Websideutvikling

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» 1. Pet 4,10.

Sammen om oppdraget