Frikveld

Da vi for tiden mangler ledere for denne aldersgruppen, er tilbudet til denne ungdomsgruppen foreløpig lagt på is.

Hva

Ungdomskvelder med ulike aktiviteter i kirken, hvis det ikke er tur til andre steder.

Frikveld. Foto.

Faste programposter:
Kl. 19.00: Dørene åpnes.
Kl. 19.30: Samling med andakt, lek og quiz – med premie både hver gang og sammenlagt ved semesterslutt!
Kl. 20.00: Kafé og kiosk. Mat med drikke koster 30 kroner.
Kl. 23.00: Slutt.

For hvem

Ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Hvor og når

Oppsatte fredager kl. 19.00–23.00 i ungdomsrommet i 2. etg. i kirken.

Kontigent

Det koster ingen ting å delta. Medlemmer betaler 50 kr per år i medlemskontigent. Man trenger ikke å være medlem for å komme.

 

 

Sammen om oppdraget