Fast givertjeneste

Klikk her for å se vår brosjyre om givertjeneste i Halden Frikirke.

Vi løfter i flokk. Grafikk.

Det koster ikke noe å være med i Frikirken. Samtidig er vi helt avhengige av nok inntekter for å kunne drive menighetens arbeid. Som selvstendig kirke kommer det aller meste av våre inntekter fra medlemmer og andre frivillige givere.  Vi oppfordrer alle som kan, til å tegne seg som faste givere siden det gir den nødvendige forutsigbarhet og trygghet for dem som forvalter økonomien.

Menigheten har utarbeidet en brosjyre som forteller mer om givertjenesten. Der kan du blant annet lese om hvilke inntekter vi trenger og hvordan du praktisk kan tegne seg som giver.

Vi minner om at registrerte givere får skattefradrag etter gjeldende skatteregler.

 «Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» 2. Kor 9,7

Sammen om oppdraget