Konfirmasjon

Hva

Forside av boken som brukes i konfirmasjonsundervisning. Foto av to ungdommer.
Bok som brukes i konfirmasjonsundervisning.

Konfirmantopplegget strekker seg over et skoleår med undervisning hver fjortende dag og konfirmasjonsgudstjeneste siste søndag i april. Vi har et godt og nært samarbeid med de andre frikirkemenighetene i Østfold, med felles konfirmantleir på høsten og et par møtepunkter til.

Du er velkommen som konfirmant i Frikirken selv om du ikke er medlem hos oss. Du trenger heller ikke å være døpt.
Konfirmantsamlingen starter i august, og selve konfirmasjonsdagen er, nesten uten unntak, siste søndag i april året etter.

Kontaktperson:

Pastor Kjersti Gulli Petersen
Mobil: 932 81 190
E-post: kgpetersen@outlook.com

Sammen om oppdraget