Bli medlem

Alle som er døpt med en kristen dåp kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. I følge norsk lov kan man bare være medlem i ett kirkesamfunn om gangen.  Har du spørsmål rundt medlemskap ber vi deg ta kontakt med pastor.

I Frikirken er det to medlemskategorier:

  1. Medlemmer med stemmerett er med på å styre menighetens virksomhet gjennom forslags-, tale- og stemmerett på menighetsmøter. Medlemmer med stemmerett stiller seg lojale til Frikirkens tro og lære, regner seg som bekjennende kristne og har et aktivt forhold til kirkens aktiviteter og givertjeneste.
  2. Medlemmer uten stemmerett.
    1. Barn fram til fylte 15 år.
    2. Medlemmer over 15 år som av ulike grunner ikke har stemmerett, men som opplever Frikirken som sin menighet og ønsker å tilhøre den.

Her kan du lese mer om Frikirkens læregrunnlag og oppbygning.

Sammen om oppdraget