Flittige hender

Hva

Flittige hender er en kvinnegruppe med misjon i fokus og sosialt fellesskap som en viktig ingrediens i samlingene. I tillegg til misjonsinformasjon, andakt, utlodning og bevertning på samlingene, forberedes menighetens misjonsmesse som arrangeres i november. Misjonsmessen er menighetens store dugnad for å samle inn penger til Frikirkens misjonsarbeid.

Hvor og når

Gruppen samles i hjemmene én tirsdag i måneden kl. 19.00.

Kontaktperson

Randi Grande Stærk, 976 96 098, randi.grande.staerk@gmail.com

Sammen om oppdraget