Ytterbøl Senter for menighet og misjon

Ytterbøl Senter sett fra lufta. Foto.YTTERBØL SENTER ER FOR SESONGEN 2023 STENGT FOR UTLEIE!
Ytterbøl Senter er et sted hvor menigheten samles og arrangerer leirer og weekender. Vi inviterer også andre menigheter og foreninger til å leie senteret.

Hovedhuset. Foto.
Hovedhuset
Hytter. Foto.
Hytter

Interessert i å leie Ytterbøl Senter? For nærmere opplysninger kontakt ytterbol@halden.net eller ring utleieansvarlig Linda Bragvin, tlf. 995 03 565. E-post: lbragvin@hotmail.com

Sammen om oppdraget