Kirkebygget

Halden Frikirke er en menighet som ønsker å se framover. Derfor er vi hele tiden opptatt av å ha gode og hensiktsmessige lokaler til menighetens arbeid.

Gammel kirkebygg Laxegata 3a

Det gamle kirkebygget ble ferdig i 1880, og det store tilbygget med lillesal, kjøkken og leiligheter ble ferdig i 1889. Den gang var det bare 25 medlemmer i kirken, men de hadde en urokkelig tro til Gud og den sak de kjempet for.

Gamle kirkebyggetSenere har kirkebygget blitt restaurert og bygd ut, sist med garderobe og toaletter i 1958. Kirkesalen har også blitt forandret og fornyet mange ganger.

 

I flere år ble det snakket om at menigheten trengte et nytt sidebygg i stedet for det gamle. Etter en iherdig innsats med mye dugnad, ble det nye tilbygget innvidd i 1999. Her har vi en kirkestue i tilknytning til kirkesalen, nye garderober, nye sanitæranlegg, bedre aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet, enklere tilgang for bevegelseshemmede og større kjøkken. Den nye kirkestua tjener også som tilleggsareal til hovedsalen slik at det til sammen er plass til nærmere 250 mennesker.

Dagens kirkebyggI løpet av 2000 fikk kirkebygget ny fasade, tilnærmet slik den opprinnelig var. På denne måten vil det gamle og det nye tilpasses hverandre. Den endelige ferdigstillelsen skjedde sommeren 2001.

I kirkens andre etasje er det et nyoppusset ungdomsrom med kjøkken, garderobe og toalett. I tredje etasje er det en liten leilighet.

I tillegg til lokalene tilknyttet selve kirken, har vi også et anneks ved siden av. Der er det rom for barnearbeid samt kontor.

Sammen om oppdraget